Yasuwe : Inshuro 543 |  Ibitekerezo: 1 |  Aho ariho: U Rwanda

Abahanga ntibahuza ku bucakara bw'icuruzwa ry'abantu mu Rwanda

  


By  HABIMANA   Abdou   | December 12, 2016   saa  09:47:10

Sandrart mu gitabo cye: Cours de droit coutumier yavuze ko mu Rwanda nta bucakara  bwahabaye kuko mu ntambara abanyarwanda barwanye n’amahanga, bicaga abagabo ariko abagore bakabatwaraho iminyago, bakabaha abagabo b’abatware cyangwa b’intwari  bakabagira abagore babo nk’abandi bose.

iriba24 ltd
 

Kubera uko intambara za kera zari ziteye, ingabo zo mu bwami bumwe na bumwe zafataga bunyago abanzi babo zikabajyana kubakoresha ubucakara ndetse nyuma y’uko abazungu batangiriye gucuruza abanyafrica mu cyiswe ‘Traite Negrière’, aba bacakara nibo bahindutse imari ikomeye ku bami benshi cyane cyane abo muri Africa y’Iburengerazuba(ubwami bwa Ashanti muri Ghana, Toumbouktu muri Mali, n’ahandi).

Ubucakara bwahozeho mu bice bitandukanye by’Isi ariko ubuzwi cyane ni ubwakorewe Abirabura bukozwe n’Abazungu mu Kinyejana cya 17 nyuma ya Yesu muri Africa y’Uburengerazuba, ndetse n’ubucakara bwakozwe n’Abarabu baguranaga abantu n’ibikoresho bitandukanye mu gace ka Africa y’Uburasirazuba(Zanzibar – Tanganyika).

Abemera ibya Bibiliya bazi ubucakara abisilayeli bashyizwemo n’abanyamisiri mu binyejana hafi bitanu mbere  y’uko yesu aza ku Isi.Mu bwami bwa Roma habaga abacakara bitaga Plebeians kandi bwari bwemewe bufatwa nka kimwe mu biranga umuco wa Kiroma.

iriba24 ltd
 Nyuma yo kugurwa batwarwaga nk'amatungo

Ku bijyanye n’u Rwanda, nk’uko uriya mwanditsi twabonye haruguru yabyanditse, ngo ntabwo abanyarwanda bigeze bashyira mu bucakara abanzi babo bafarirwaga ku rugamba, ahubwo baricwaga, bakabanyaga inka, abagore n’abana kandi nta ngabo yemererwaga gufata ku ngufu umwe muri abo bagore.

Ku rundi ruhande ariko, Sandrart yemeza ko mu bihe by’inzara  zakundaga kuyogoza uduce dutadukanye tw’u Rwanda, ababyeyi bagurishaga abana babo bagahabwa ibyo kurya n’imyambaro byo kwikenuza.

Yongeraho ko uwabaga yaguze uwo mwana, yashoboraga kuzamurongora akuze(iyo yabaga ari umukobwa) cyangwa yaba ari umuhungu akamubera Se akaba ariwe ufata inshingano za Se akazamushakira umugore.

Mu gitabo cya Bernard Lugan yise “L’Histoire du Rwanda. De la Préhistiore à nos jours”  yanditse ko Rwabugiri yari afite uburyo bwinshi bwo gushyira mu bucakara abo yabaga yatsinze ku rugamba ariko ko atigeze abikora.

Uko inkiko(imipaka) z’u Rwanda  zo mu burasirazuba ngo zari zirinzwe cyane ku buryo ntawabashaga kumena ngo yinjire.

Amajyepfo nayo yari arinzwe kubera ko ingabo z’u Rwanda zari zararahiye ko nta muntu uzongera gutera u Rwanda nyuma yo kubona ko u Burundi bwari bwarabigize akamenyero.

Abanyamateka nka Alexis Kagame banditse ko  umwami Cyilima Rujugira ariwe watanze itegeko ryavuyeho indahiro ko u Rwanda rutera ariko rudaterwa.

Nibwo kuva ubwo ingabo zitwaga Inyaruguru, Imvejuru, n’Abashumba  n’izindi zakurikiyeho nyuma zatangiye kujya zihora ku rugerero( ibirindiro by’ingabo ku mipaka ya kera) kugira ngo nibiba ngombwa zizatere mbere zimaze kubona amakuru zahawe n’abatasi bajyaga mu mahanga.

Amajyaruguru n’Uburengerazuba nibyo byari bigoye.

Mu gihe cy’ubwami bwa Rwabugiri, yagiranye ubucuti na Rumanyika wa Karagwe k’Abahinda (ubu ni muri Tanzania)

Hari abanditsi b’Abamisiyoneri banditse ko ubu bucuti bwari uburyo bwiza ku bacuruzi b’Abarabu bwo  kubona urwaho rwo kwinjira mu Rwanda baturutse muri Karagwe bakagura Abanyarwanda bo kujyana mu bucakara, ariko uko bigaragara ngo baribeshyaga.

Ku italiki ya kabiri, Gashyantare, 1900, Mgr Hirth yandikiye ibaruwa Nyirasenge amubwira ko mu Rwanda hari ubucakara bugurishwamo abana , abagore n’abagabo kure y’iwabo ariko nk’uko Lugan yakomeje abyandika, nta mibare cyangwa ahantu abo bantu bagurishijwe cyangwa bajyanwaga Hirth yavuze muri iyo baruwa.

Kubera  aya makuru yatanzwe na Hirth, byatumwe abategetsi b’Abadage bakanguka batangira kwikorera ubwabo bushakashatsi baza gusanga ibyo Mgr  Hirth yanditse byari amakabyankuru.

Richard Kant waje kuyobora u Rwanda akanashinga Umujyi wa Kigali nawe yavuze ko ibyo Mgr Hirth yanditse byari ibinyoma ariko yongeraho ko koko hari agace ko mu burengerazuba bwa Kivu kagurishirizwagamo abacakara , atanga n’umubare ko hari 3 000 bazanywe mu Rwanda  muri 1902. Gusa atari abanyarwanda bajyanywe.

We(Kant) yavugaga ko ibyavugwaga n’Abamisiyonari byari uburyo bwo gutuma abanyaburayi bagira impuhwe bakarushaho kongera umuhate wo guhagarika ubucakara muri Africa muri rusange.

Mgr Hirth ntiyacitse integekuko  yongeye kwandika indi baruwa ku italiki ya 4, Ukwakira, 1902 avuga ko rwose ubucakara buhari ndetse ko bwatangiye hagati ya 1895 na 1896 kandi ko ingaruka zabwo zahise zikwirakwira.

Muri iyo baruwa ( agace kayo kagaragara mu gitabo bya Bernard Lugan twavuze haruguru ku ipaji ya 242) yavuze ko igihe cyageze abaswayili batangira kuvogera inkiko z’u Rwanda ndetse babasha kwinjira mu gihugu baherekejwe n’abahinde baje kugura amahembe y’inzovu.

Yongeraho ko nyuma y’igihe abatware b’abanyarwanda baje gutangira kugurisha abantu bashaka imyenda mwiza yavaga muri Zanzibar n’ahandi.

Mgr Hirth yemeje ko abagurishwaga cyane bari abagore n’abana  babaga baranyazwe mu bitero byagabwe muri Congo.

iriba24 ltd
Mu Rwanda ubu bucakara ntibwahageze

Kuri we, ubu bucakara bwahagaritswe n’itegeko ngenga rwatanzwe na Hausklaverei ryo kuwa 29, Ugushyingo 1901.

Twanzura iyi nkuru, biragaragara ko impande zombi  zitanaga ba mwana, rumwe(uruhande rw’Abamisiyoneri) rukemeza ko ubucakara bwakozwe( haba imbere mu gihugu bitewe n’inzara) cyangwa inyuma y’igihugu bitewe n’abatware bishakiraga gutunga ibikoresho byari bigezweho icyo gihe harimo imyambaro, intwaro n’ibikoresho bitandukanye

Urundi ruhande (rw’Abategetsi b’Abadage) rukemeza ko ibi ari ugushyushya imitwe hagamijwe ko imfashanyo zoherezwa ziyongera ndetse ubucakara bugahagarikwa n’ahandi muri Africa kuko bwaberaga inzitizi abamisiyonari bashakaga kwigisha Gatigisimu.


IZINDI NKURU »

 • Ese kuba Hitwa Gakubangutiya, kuri 40. Byakomotse he, Menya inkomoko y'ahantu hatandukanye (Igice 2)

  Komeza uyisome »

 • Ese Kuba Hitwa Nyamirambo Byaturutse he? Menya Amazina Y'Ahantu n'INkomoko Yaho.(Igice cya 1)

  Komeza uyisome »

 • Menya Ikiyaga Gitangaje kiboneka Mu Kirunga cya BUshoke.

  Komeza uyisome »


Umwanya wa Comment
                                                                     
 •  

Ibitekerezo byanyu kuri iyi Nkuru
Izina:Manzi Bakuramutsa
umujyi:Buruseli
December 13, 2016
Ntabucakara bwabaye mu Rwanda. Abarabu bavuye Zanzibar bazaniye amaturo Rwabugiri bamusaba ngo abagurishe abantu bajyana mubucakara. Rwabugiri arabahakanira ababwirabanga gushyamirana nawe kuko bari baramenye ko batanesha abanyarwanda bagiye mubyintambara. Abarabu niko bakomeje bajya za Maniema muri Congo. Ibyo kugurisha abana nabyo sukugura, nkuko abaeungu babyumva. Twibuke ko ababirigi n'abapadiri, mubyo bitwaje ngo binjire mugihugu kitari icyabo banagihuguze, ngo bari baje gusilimura abirabura, no kurwanya abakora ubucakara


Close